ფაჩულიას 12 ქულა და ჰოქსის კიდევ ერთი მოგება

zaza faCuliam 12 qula, 4 Sedegiani gadacema da 2 moxsna daagrova, xolo “atlanta hoqsma” ki gasvlaze “minesotas” 105:88 mougo. damarcxebul gundSi 13 qula da 13 moxsna kevin garnetma daagrova, “atlantaSi” ki 29 quliT yvelaze Sedegiani jo jonsoni iyo. zaza faCuliam TamaSidan 9-dan 5 srola gamoiyena.