ფლეი ოფი. ნახევარფინალების განრიგი

5 მაისი
აზოტი (1) – დინამო (4) (13:00, რუსთავი)
თბილავიამშენი (2) – თსუ (3) (16:00)
6 მაისი
აზოტი (1) – დინამო (4) (13:00, რუსთავი)
თბილავიამშენი (2) – თსუ (3) (16:00)
8 მაისი
დინამო (4) – აზოტი (1) (14:00)
თსუ (3) – თბილავიამშენი (2) (16:00)
9 მაისი (თუ საჭირო გახდა)
დინამო (4) – აზოტი (1) (14:00)
თსუ (3) – თბილავიამშენი (2) (16:00)
11 მაისი (თუ საჭირო გახდა)
აზოტი (1) – დინამო (4) (13:00, რუსთავი)
თბილავიამშენი (2) – თსუ (3) (16:00)