შევხვდებით ახალ სიმაღლეზე და გავშლით ფრთებს #EuroBasket2022

შევხვდებით ახალ სიმაღლეზე და გავშლით ფრთებს #EuroBasket2022