მწვრთნელთა გადამზადებისა და ლიცენზირებას კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი დაესწრო