#სპორტიდიდქალაქში – მერაბ ბოქოლიშვილი და ალექსანდრე ფევაძე