#სპორტიიმედზე – პაატა გურასპაული, ვლადიმერ ბოისა და გიორგი ცინცაძე