ზაზა ფაჩულია უქმეებზე – ერთი მოგება და ერთი წაგება

27 ianvari
orlando-atlanta   90:93
25:29, 30:12, 18:29, 17:23
orlando: d. hovardi (39 wT. 19 q. 4 m. 2 p. 1 d), nelsoni (30 wT. 14 q. 2 m. 2 p), beti (27 wT. 14 q. 8 m), TurqoRlu (38 wT. 12 q. 3 m. 2 p. 1 C), g. hili (29 wT. 10 q. 5 p. 2 m. 1 C. 1 d) – miliCiCi (29 wT. 8 q. 4 m. 1 p), aroio (17 wT. 7 q. 4 p. 1 m), bogansi (22 wT. 6 q. 2 m. 2 p. 2 C), jei. jei. rediki.
 atlanta: jo jonsoni (45 wT. 39 q. 6 p. 3 m), joS smiti (40 wT. 24 q. 11 m. 4 C. 2 p. 2 d), liu (19 wT. 7 q. 3 p. 1 m), l. raiti (25 wT. 2 q. 1 m. 1 p. 1 d), mervin uiliamsi (23 wT. 2 q. 5 m. 1 p) – Cildresi (37 wT. 12 q. 5 m. 4 p), zaza faCulia (22 wuTi, 6 qula, 6 moxsna, 3 pasi, 2 CaWra, 3 Secdoma, 6 foli), s. jounsi (2 wT. 1 q), Selden uiliamsi (15 wT. uqulod, 2 m. 1 p), s. staudmaieri, medvedenko, aivi.
 
 
28 ianvari
atlanta-filadelfia      89:104
18:27, 30:28, 21:21, 20:28
atlanta: joS smiti (41 wT. 21 q. 10 m. 3 d. 1 p. 1 C), mervin uiliamsi (36 wT. 18 q. 4 m. 3 C. 2 p), jo jonsoni (35 wT. 16 q. 9 p. 4 m. 2 C. 1 d), liu (20 wT. 7 q. 1 p. 1 m), l. raiti (18 wT. 2 q. 3 m. 1 p) – Cildresi (34 wT. 11 q. 4 m. 4 p. 1 C), zaza faCulia (25 wuTi, 7 qula, 9 moxsna, 1 CaWra, 5 Secdoma, 2 foli), Selden uiliamsi (19 wT. 4 q. 5 m. 2 p. 1 d), s. staudmaieri (2 wT. 3 q), aivi, s. jounsi.
filadelfia: iguodala (40 wT. 24 q. 5 m. 4 p. 2 C), a. mileri (36 wT. 19 q. 8 p. 7 m. 1 C), dalemberi (38 wT. 19 q. 10 m. 7 d. 2 p. 1 C), s. hanteri (32 wT. 15 q. 2 d. 1m. 1 p. 1 C), karni (13 wT. 3 q. 1 m. 1 d) – korveri (32 wT. 11 a. 5 m. 1 p), jo smiti (24 wT. 7 q. 5 m. 2 p. 1 C. 1 d), l. uiliamsi (11 wT. 3 q. 3 p. 1 m), u. grini (8 wT. 3 q. 1 C), b. jounsi.