გიორგი ანწუხელიძის სახელობის ტურნირი კალათბურთში ბათუმში გრძელდება