შენგელია, ქარაბაკი, უსტიაშვილი და ჯაფარიძე საქართველოს ნაკრებში