კამილ ნოვაკი – მიმართვა საქართველოს კალათბურთის ეროვნულ ფედერაციას