ხაშურის დარბაზის გახსნაზე დინამოს ვეტერანებმა ითამაშეს