პაატა გურასპაულის ექსკლუზიური ინტერვიუ გადაცემა “ტაიმაუტში”