ქართული კალათბურთის გზა – გელა დარსაძე, გია სანაძე, პაატა გურასპაული