უცნობის კიდობანი – კალათბურთის ფედერაციის გამგეობის თავმჯდომარე პაატა გურასპაული