მწვრთნელთა გადამზადებისა და ლიცენზირების პროგრამის სალიცენზიო გამოცდისთვის რეგისტრაცია დაიწყო

მწვრთნელთა გადამზადებისა და ლიცენზირების პროგრამის სალიცენზიო გამოცდისთვის რეგისტრაცია დაიწყო

მწვრთნელთა გადამზადებისა და ლიცენზირების პროგრამის სალიცენზიო გამოცდისთვის რეგისტრაცია საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ფედერაციის ვებგვერდზე 15 სექტემბერიდან დაიწყება და 15 ოქტომბერს დასრულდება. 

მწვრთნელებმა, ვისაც  უახლოეს სალიცენზიო (C კატეგორია) გამოცდაში მონაწილეობა სურთ, საჭირო დოკუმენტაცია და პირადი მონაცემები ფედერაციის ვებ-გვერდზე მითიტებულ სარეგისტრაციო გევრდზე უნდა  ატვირთონ.

მწვრთნელთა გადამზადებისა და ლიცენზირების პროგრამაკალათბურთის მწვრთნელთა კავშირისა და კალათბურთის ეროვნული ფედერაციის ორგანიზებით უკვე მე-7  წელია, წარმატებით მიმდინარეობს.  პროგრამა 3 ეტაპისგან შედგება. პირველი ეტაპის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მწვრთნელები C კატეგორიის ლიცენზიას იღებენ, რომელიც 14 წლამდე მოზარდებთან მუშაობისთვისაა საჭირო.

დღემდე C კატეგორიის ლიცენზია უკვე 300-ზე მეტმა ადამიანმა აიღო, თუმცა მწვრთნელობის დამწყებთა რიცხვი პერიოდულად იზრდება და ლიცენზიის აღების მოთხოვნილებაც აქტუალურია.  

სარეგისტრაციო ფორმა