სიახლეები

ეროვნულმა ნაკრებმა უკრაინასთან ტესტ-მატჩი ოვერტაიმში დათმო

                                   უკრაინა 86:81 საქართველო                                                 ძირითდი დრო: 74:74                                        22:22 14:15 13:20 25:17 12:7 საქართველო: ცინცაძე (28 წუთი, 14 ქულა, 6 პასი), ელისი, (30 წთ. 13…

დაწვრილებით

საქართველოს კადეტთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატი ისრაელთან მარცხით დაიწყო

წარუმატებლად დაიწყო ჩვენი 16-წლამდელებისთვის ევროპის კადეტთა ჩემპიონატი. დღეს, იტალიის ქალაქ პესკარაში გელა წულაძის გუნდმა ჯგუფური ეტაპის პირველი მატჩი ისრაელთან 55:71 წააგო და და ახლა დარჩენილ ორ…

დაწვრილებით

საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის პრეს-რელიზი

დღეს დილას საქართველოს ეროვნული ნაკრები უკრაინაში გაემგზავრა, რითაც დაიწყო კიდეც ის 18-დღიანი  უცხოური შეკრება, რომლის განმავლობაშიც ჩვენები 7 ამხანაგურ მატჩს გამართავენ  ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის ეროვნულ გუნდებთან.…

დაწვრილებით

კადეტები იტალიაში ბაქოს გავლით გაემგზავრნენ

საქართველოს კადეტთა ნაკრები გუშინ იტალიაში, ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე შემოვლითი გზით გაემგზავრა. ქვეყანაში მიმდინარე ცნობილი მოვლენების გამო ჩვენი 16-წლამდელები თბილისის აეროპორტიდან ვერ გაფრინდნენ იტალიაში და ამის…

დაწვრილებით

ახალგაზრდული ნაკრები B დივიზიონში დაქვეითდა

saqarTvelos axalgazrduli nakrebi momaval wels B divizionSi iTamaSebs. guSin daviT ustiaSvilis damoZRvrilma gundma berZen 20-wlamdelebTan 97:67 waago da evropis Cempionatis 16 gunds Soris bolo adgili…

დაწვრილებით

ეროვნულ ნაკრებს დღეს მორიგი ღია ვარჯიში ჰქონდა

dRes saqarTvelos erovnulma nakrbma diRomSi mdebare `dinamos~ sawvrTnel bazaze Ria varjiSi Caatara. Cveni erovnuli gundis mwvrTnelma, serbma igor kokoSkovma nakrebis kandidatebi tradiciulad xangrZlivad da sruli…

დაწვრილებით

საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები სლოვენიასთან დამატებით დროში დამარცხდა

saqarTvelos axalgazrdulma nakrebma dramatul, overtaimian brZolaSi 82:91 waago sloveniel TanatolebTan, Tumc Cveni jgufis meore wyvilSi iseTi angariSi dafiqsirda, daviT ustiaSvilis gunds АA divizionSi darCenis Teoriuli…

დაწვრილებით

ტაირონ ელისი: ისლანდიას აღარ გავიმეორებთ!

5 agvistos tairon elisi saqarTvelos nakrebs SeuerTda da axla intensiurad emzadeba axali mwvrTnelis, serbi igor kokoSkovis xelmZRvanelobiT. Cveni erovnuli gundis naturalizebulma amerikelma wevrma gasuli sezoni…

დაწვრილებით

ეროვნულ ნაკრებს ახალი სპონსორი ჰყავს

საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს ახალი სპონსორი ჰყავს: ტოტალიზატორი “აჭარაბეთი”.  კარსმომდგარი საკვალიფიკაციო ციკლისთვის saqarTvelos kalaTburTis federaciam ახალი ფინანსური პარტნიორი მოძებნა xsenebuli totalizatoris saxiT.   4 აგვისტოს საზეიმოდ მოეწერა…

დაწვრილებით

ეროვნულმა ნაკრებმა გენერალური შეკრება დაიწყო

dReidan daiwyo saqarTvelos erovnuli nakrebis srulfasovani Sekreba. 31 agvistos ki Seikribnen erovnuli gundis kandidatebi, magram imas ufro saseleqcio xasiaTi hqonda.     იგორ კოკოშკოვი და…

დაწვრილებით